การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 12

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 12

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Lecture Hall (The Campus) โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
– Branding and Marketing 4.0 โดย คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
– Business Transformation Workshop โดย คุณณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล
และในช่วงค่ำรับประทานอาหารร่วมกันในธีม Party “Lovingly Hosted by Vision ”

By | 2018-06-22T07:20:21+00:00 June 22nd, 2018|