การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 13

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 13
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Lecture Hall (The Campus) โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
– Leadership for Business Transformation โดยคุณโชค บูลกุล
– Infrastructure : Oppurtunities and Challenges in the New Economy โดยคุณเจน นำชัยศิริ
และในช่วงค่ำรับประทานอาหารร่วมกันในธีม Party “The Iron Bartender ”

By | 2018-06-29T04:44:11+00:00 June 29th, 2018|