พิธีปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง Astor 1 , St.Regis Bangkok ในสัปดาห์สุดท้ายนี้มี Group Presentation  ของผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 4 กลุ่ม  ได้แก่

1. Change : Airline Business Transformation

2. Freedom : Transportation Business Transformation (Motorcycle)

3. Idealism : Education Business Transformation

4. Vision : Agriculture Business Transformation

และพิธีมอบวุฒิบัตร โดย พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม

ในช่วงค่ำมีงานเลี้ยงในธีม ” Colorful Innovation Celebration ”

By | 2018-07-12T07:37:03+00:00 July 12th, 2018|