การอบรม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 13

ILG วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ การอบรมมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ฟังการบรรยายจากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ Coping with new Trend in the Capital market” โดยการใช้จอภาพแบบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ “SET Vision To Make the capital Market “Work” For “Everyone”

 

เพิ่มความรู้กันต่อด้วย “Set Education” โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ ตลาดทุนไทย และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยใช้ภาพในการเล่าเรื่องความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทรกอารมณ์ขัน ทำให้การเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจ

By | 2018-05-04T07:33:04+00:00 December 10th, 2017|