การอบรม รุ่นที่ 1 สัปดาห์ที่ 8

หลักสูตร ILG สัปดาห์ที่ 8 เป็นกิจกรรม Showcases ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดในการใช้ Innovation สำหรับธุรกิจที่กลุ่มของตัวเองได้รับมอบหมาย

หลังจากจบกิจกรรม showcase แล้วอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ท่าน คือ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล และ ดร.วิจิตร สุพินิจ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “วิพากย์เศรษฐกิจไทยยุค 4.0”

ตัดภาพมาที่ปาร์ตี้ภาคค่ำ จัดโดยกลุ่ม Idealism มาใน Theme คู่จิ้น ฟินเวอร์

By | 2018-05-04T07:31:46+00:00 December 1st, 2017|