หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เปิดรับสมัคร “ ILG รุ่นที่ 2 ” แล้ววันนี้

จากความสำเร็จของหลักสูตร ILG รุ่นที่ 1 นำมาซึ่งเสียงเรียกร้องให้เปิด ILG รุ่นที่ 2 ต่อในทันที สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน (GCA) และ มหาวิทยาลัยสยามขอเรียนเชิญผู้บริหารและนักธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้นำ กับหลักสูตร INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG) รุ่นที่ 2#ILG2 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

By | 2017-12-10T09:35:56+00:00 December 10th, 2017|