กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร INNOBATION LEADERDHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG) หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ASTOR 1- 3 ชั้น 14 โรงแรม St. Regis ถนนราชดำริ ภาคบ่าย 13.00–14.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 14.00-14.30 น.   พิธีเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก รุ่นที่ 2 (ILG 2) 14.30-14.45 น.   ถ่ายภาพร่วมกัน 14.45-15.30 น.   Enhancement of Thailand Competitiveness: การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทยในเวทีโลก โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 15.30-15.45 น.   [...]

By | 2018-03-09T09:52:44+00:00 March 9th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

By | 2018-03-12T08:59:29+00:00 March 9th, 2018|

ILG-Service Innovation

ILG โดยความร่วมมือกับ The Hong Kong Polytechnic University สถาบันที่มีชื่อเสียงอันดับ 3 ของโลกด้าน Hospitality and Management โดย QS World University Ranking ขอนำเสนอหลักสูตรใหม่สำหรับผู้บริหารที่ต้องการแนวคิดใหม่สำหรับนวัตกรรมการบริการและความเป็นผู้นำ ให้ลำ้หน้ากว่าใครอย่างยั่งยืน

By | 2018-02-28T08:18:28+00:00 February 28th, 2018|

หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เปิดรับสมัคร “ ILG รุ่นที่ 2 ” แล้ววันนี้

จากความสำเร็จของหลักสูตร ILG รุ่นที่ 1 นำมาซึ่งเสียงเรียกร้องให้เปิด ILG รุ่นที่ 2 ต่อในทันที สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน (GCA) และ มหาวิทยาลัยสยามขอเรียนเชิญผู้บริหารและนักธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้นำ

By | 2017-12-10T09:35:56+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 16

วันสิ้นสุดการศึกษาของหลักสูตร ILG รุ่นที่ 1 ได้รับเกีรยต์จาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่มาบรรยายในเรื่อง “Future of Thailand”

By | 2017-12-10T09:07:28+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่15 ของหลักสูตร ILG เริ่มด้วย Group Presentation จากผู้นำทั้ง 4 กลุ่มในเรื่อง “Make Thailand a Better Place” ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอ แนวทาง และ ความคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By | 2017-12-10T09:03:01+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 14

อาทิตย์ที่ 14 ทาง ILG ได้มีโอกาศเยี่ยมชมวังบางขุนพรหมและได้รับเกีรยตจาก ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเจ้าของวังเดิม พานำเดินอีกด้วย

By | 2017-12-10T09:33:25+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 13

ILG วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ การอบรมมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ฟังการบรรยายจากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ Coping with new Trend in the Capital market” โดยการใช้จอภาพแบบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ “SET Vision To Make the capital Market “Work” For “Everyone”   เพิ่มความรู้กันต่อด้วย “Set Education” โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ ตลาดทุนไทย และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ภาพในการเล่าเรื่องความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทรกอารมณ์ขัน ทำให้การเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจ

By | 2017-12-10T08:58:40+00:00 December 10th, 2017|