หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เปิดรับสมัคร “ ILG รุ่นที่ 2 ” แล้ววันนี้

จากความสำเร็จของหลักสูตร ILG รุ่นที่ 1 นำมาซึ่งเสียงเรียกร้องให้เปิด ILG รุ่นที่ 2 ต่อในทันที สถาบันวิทยาการเพื่อการแข่งขัน (GCA) และ มหาวิทยาลัยสยามขอเรียนเชิญผู้บริหารและนักธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายผู้นำ

By | 2017-12-10T09:35:56+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 16

วันสิ้นสุดการศึกษาของหลักสูตร ILG รุ่นที่ 1 ได้รับเกีรยต์จาก รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่มาบรรยายในเรื่อง “Future of Thailand”

By | 2017-12-10T09:07:28+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 15

สัปดาห์ที่15 ของหลักสูตร ILG เริ่มด้วย Group Presentation จากผู้นำทั้ง 4 กลุ่มในเรื่อง “Make Thailand a Better Place” ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอ แนวทาง และ ความคิดใหม่ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

By | 2017-12-10T09:03:01+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 14

อาทิตย์ที่ 14 ทาง ILG ได้มีโอกาศเยี่ยมชมวังบางขุนพรหมและได้รับเกีรยตจาก ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเจ้าของวังเดิม พานำเดินอีกด้วย

By | 2017-12-10T09:33:25+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 13

ILG วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ การอบรมมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ฟังการบรรยายจากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ Coping with new Trend in the Capital market” โดยการใช้จอภาพแบบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ “SET Vision To Make the capital Market “Work” For “Everyone”   เพิ่มความรู้กันต่อด้วย “Set Education” โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ ตลาดทุนไทย และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ภาพในการเล่าเรื่องความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทรกอารมณ์ขัน ทำให้การเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจ

By | 2017-12-10T08:58:40+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 12

ILG วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ การอบรมมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฟังการบรรยายจากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ Coping with new Trend in the Capital market” โดยการใช้จอภาพแบบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ “SET Vision To Make the capital Market “Work” For “Everyone”

By | 2017-12-01T04:00:39+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 11

ณ The Campus, Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok ถนนราชดำริ เป็นการรวมดาววิทยากรระดับ Exclusive 3 ท่าน คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Head of Emerging Asia Economics, Credit Suisse (Singapore) ที่กรุณาบินจากสิงคโปร์เพื่อมาบรรยายเรื่อง “World s Economics Outlook: Investment Opportunities and Challenges”

By | 2017-12-01T03:58:23+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 10

เป็นการบรรยายเรื่อง “ Telecomunication 4.0” โดยคุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการบรรยายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักธุรกิจรุ่นใหม่ “Marketing and Branding 4.0” โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ นักธุกิจที่สามารถ rebrand ธุรกิจครอบครัว ‘ศรีจันทร์’ ให้กลับมาโด่งดังในวงการเครื่องสำอางค์ไทย

By | 2017-12-01T03:56:19+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 คือการพบกันของ 2 นักธุรกิจ ผู้บริหารระดับแสนล้าน ท่านแรกคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม : โอกาสและความท้าทาย ( Opportunities and challenges in Pracharath Rak Samakkee : Social Enterprise) คุณ ฐาปน ยังนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ได้ถูกออกแบบให้ดูทันสมัย มาให้ผู้นำเลือกซื้อกันอีกด้วย

By | 2017-12-01T03:54:14+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 8

หลักสูตร ILG สัปดาห์ที่ 8 เป็นกิจกรรม Showcases ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดในการใช้ Innovation สำหรับธุรกิจที่กลุ่มของตัวเองได้รับมอบหมาย หลังจากจบกิจกรรม showcase แล้วอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ท่าน คือ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล และ ดร.วิจิตร สุพินิจ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “วิพากย์เศรษฐกิจไทยยุค 4.0”

By | 2017-12-01T03:51:55+00:00 December 1st, 2017|