สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7 ของการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก (ILG) ของสถาบันวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมดีๆ ที่ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เปิดบรรยายโดยวิทยากร พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการบริหาร กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในหัวข้อ Infrastructure: Opportunities and Challenges in the New Economy

By | 2017-12-07T14:11:56+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 6

หลักสูตร ILG ได้พาผู้นำนวัตกรรม ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดยในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ได้รับการต้อนรับจากท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคุณพงา วรรธนกุล กรรมการผู้จัดการโรงแรม Royal Cliff Hotels Group ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตของภาคตะวันออกไทยสู่ AEC”

By | 2017-12-01T04:03:40+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 5

เริ่มต้นการบรรยายโดย ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยเรื่อง Cultural Capital for Thailand 4.0 ต่อด้วย How Innovation Play a Role in Human Capital Development โดย Dr.Cheol Je Cho จาก Hanyang University ประเทศเกาหลี จากนั้นปาร์ตี้ภาคค่ำจัดโดยกลุ่ม Freedom ที่มาใน Theme: Olympic Spirit Night ที่ผู้นำทุกคนมาในชุดกีฬาตามแบบฉบับของตัวเอง

By | 2017-12-01T03:44:48+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 4

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม St.Regis เป็นการบรรยายประกอบการอภิปรายสาธารณะ โดยผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่เป็นวิทยากร ในหัวข้อ Digital Platform: New Business Modal เริ่มจาก ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMO-Z.com , Net Design

By | 2017-12-01T03:42:21+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 3 Party Hormones

สัปดาห์ที่ 3 แล้วสำหรับการอบรมหลักสูตร ILG วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ST.REGIS ถนนราชดำริโดยกลุ่ม CHANGE เป็นผู้ดำเนินการบรรยาย เปิดตัววิทยากรท่านแรก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผช.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเศรษฐกิจการเงิน ตามด้วยวิทยากรท่านที่ 2 ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ ปัจจุบันเป็นประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ท่านวิทยากรทั้ง2 ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้อย่างยอดเยี่ยม จบวันด้วยปาร์ตี้ภาคค่ำที่จัดโดยกลุ่ม Change ใน Theme Hormones Season Change

By | 2017-11-26T06:50:19+00:00 November 26th, 2017|

สัปดาห์ที่ 2 โรงแรมดุสิต

หลักสูตร ILG ได้เปลี่ยนสถานที่อบรมมาที่โรงแรมดุสิตธานีแทน เปิดงานด้วยการแนะนำตัวของผู้นำนวัตกรรมในแต่ละกลุ่ม จากนั้นเป็นการบรรยายของวิทยากรระดับโลก Professor Kaye Chon, Dean and Chair Professor of ‘The Hong Kong Polytechnic University’ (ผู้ก่อตั้งโรงแรม Icon ฮ่องกง) ในหัวข้อ Innovative Hospitality ต่อด้วยคุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตให้ความรู้เรื่อง Spring Up the Tourism Business จากนั้นได้มีการนำท่านผู้นำชมห้องพักระดับ Exclusive ของโรงแรมดุสิต ที่ใช้ต้อนรับพระราชวงศ์ และแขกสำคัญของประเทศอีกด้วย

By | 2017-11-26T06:45:17+00:00 November 26th, 2017|

สัปดาห์ที่ 1 Grand Opening

เปิดฉากไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับหลักสูตรผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันระดับโลก (ILG) ซึ่งสถาบันวิทยาการผู้นำนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน (GCA) และมหาวิทยาลัยสยามจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ASTOR โรงแรม ST.REGIS ถนนราชดำริ เริ่มด้วยการกล่าวต้อนรับผู้นำนวัตกรรมที่มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดย ดร.วิจิตร สุพินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการผู้นำนวัตรกรรมเพื่อการแข่งขัน ต่อด้วยการบรรยายโดยวิทยากรระดับโลก MR.JOHN A. DAVIS และการเสวนาหัวข้อ คนไทยกับการพัฒนานวัตกรรม โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ โดยมี รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้ร่วมเสวนาและแนะนำหลักสูตรและจบลงด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์

By | 2017-11-26T06:54:34+00:00 November 26th, 2017|