การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ณ InterContinental Pattaya โดยในวันที่ 21 มีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง - Introduction to Competitive Advantage & Competitiveness - Thailand’s Competitiveness - Innovation Design for Competitiveness โดย Siam University’s Faculty and Affiliate Faculty, Harvard Business School’s Institute for Strategy and Competitiveness และ Dramatic Techniques for Innovation Openness โดย [...]

By | 2018-05-09T04:55:09+00:00 May 4th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2561 บรรยายในหัวข้อเรื่อง Infrastructure opportunities and challenges in the New Economy โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ และหัวข้อเรื่อง Startups & Investment Opportunities : Trend of Cryptocurrency, Internet of Things and Disruptive Technologies โดย คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

By | 2018-05-04T07:14:16+00:00 May 4th, 2018|

การอบรม รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2561 บรรยายในหัวข้อเรื่อง Spring up the Tourism Business โดย คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข : Vice President , Dusit Groups และหัวข้อเรื่อง Innovative Hospitality โดย Professor Kaye Chon : Dean and Chair Professor, The hong Kong Polytechnic University's School of Hotel and Tourism Management

By | 2018-05-04T07:11:55+00:00 May 4th, 2018|

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก รุ่นที่ 2

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก รุ่นที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 เรื่อง Enhancement of Thailand Competitiveness : การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทยในเวทีโลก

By | 2018-05-04T07:06:33+00:00 May 4th, 2018|

กำหนดการการอบรมวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

กำหนดการการอบรมหลักสูตร INNOBATION LEADERDHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG) หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 3 โรงแรมอนันตรา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ  

By | 2018-04-27T03:13:10+00:00 March 24th, 2018|

กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

กำหนดการพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร INNOBATION LEADERDHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG) หลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ASTOR 1- 3 ชั้น 14 โรงแรม St. Regis ถนนราชดำริ ภาคบ่าย 13.00–14.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 14.00-14.30 น.   พิธีเปิดหลักสูตรวิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก รุ่นที่ 2 (ILG 2) 14.30-14.45 น.   ถ่ายภาพร่วมกัน 14.45-15.30 น.   Enhancement of Thailand Competitiveness: การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันประเทศไทยในเวทีโลก โดย ฯพณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 15.30-15.45 น.   [...]

By | 2018-03-09T09:52:44+00:00 March 9th, 2018|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2

By | 2018-03-12T08:59:29+00:00 March 9th, 2018|

ILG-Service Innovation

ILG โดยความร่วมมือกับ The Hong Kong Polytechnic University สถาบันที่มีชื่อเสียงอันดับ 3 ของโลกด้าน Hospitality and Management โดย QS World University Ranking ขอนำเสนอหลักสูตรใหม่สำหรับผู้บริหารที่ต้องการแนวคิดใหม่สำหรับนวัตกรรมการบริการและความเป็นผู้นำ ให้ลำ้หน้ากว่าใครอย่างยั่งยืน

By | 2018-02-28T08:18:28+00:00 February 28th, 2018|