สัปดาห์ที่ 13

ILG วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ การอบรมมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ฟังการบรรยายจากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ Coping with new Trend in the Capital market” โดยการใช้จอภาพแบบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ “SET Vision To Make the capital Market “Work” For “Everyone”   เพิ่มความรู้กันต่อด้วย “Set Education” โดย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ ตลาดทุนไทย และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ภาพในการเล่าเรื่องความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทรกอารมณ์ขัน ทำให้การเยี่ยมชมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจ

By | 2017-12-10T08:58:40+00:00 December 10th, 2017|

สัปดาห์ที่ 12

ILG วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ การอบรมมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฟังการบรรยายจากคุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหัวข้อ “ Coping with new Trend in the Capital market” โดยการใช้จอภาพแบบมัลติมีเดียระดับมืออาชีพ “SET Vision To Make the capital Market “Work” For “Everyone”

By | 2017-12-01T04:00:39+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 11

ณ The Campus, Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok ถนนราชดำริ เป็นการรวมดาววิทยากรระดับ Exclusive 3 ท่าน คือ ดร.สันติธาร เสถียรไทย Head of Emerging Asia Economics, Credit Suisse (Singapore) ที่กรุณาบินจากสิงคโปร์เพื่อมาบรรยายเรื่อง “World s Economics Outlook: Investment Opportunities and Challenges”

By | 2017-12-01T03:58:23+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 10

เป็นการบรรยายเรื่อง “ Telecomunication 4.0” โดยคุณธาดา เศวตศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการบรรยายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของนักธุรกิจรุ่นใหม่ “Marketing and Branding 4.0” โดยคุณรวิศ หาญอุตสาหะ นักธุกิจที่สามารถ rebrand ธุรกิจครอบครัว ‘ศรีจันทร์’ ให้กลับมาโด่งดังในวงการเครื่องสำอางค์ไทย

By | 2017-12-01T03:56:19+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 9 คือการพบกันของ 2 นักธุรกิจ ผู้บริหารระดับแสนล้าน ท่านแรกคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง “บริษัทประชารัฐ รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม : โอกาสและความท้าทาย ( Opportunities and challenges in Pracharath Rak Samakkee : Social Enterprise) คุณ ฐาปน ยังนำสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ได้ถูกออกแบบให้ดูทันสมัย มาให้ผู้นำเลือกซื้อกันอีกด้วย

By | 2017-12-01T03:54:14+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 8

หลักสูตร ILG สัปดาห์ที่ 8 เป็นกิจกรรม Showcases ให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวคิดในการใช้ Innovation สำหรับธุรกิจที่กลุ่มของตัวเองได้รับมอบหมาย หลังจากจบกิจกรรม showcase แล้วอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 2 ท่าน คือ ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล และ ดร.วิจิตร สุพินิจ ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “วิพากย์เศรษฐกิจไทยยุค 4.0”

By | 2017-12-01T03:51:55+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 7 ของการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันในระดับโลก (ILG) ของสถาบันวิทยาการนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมดีๆ ที่ โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เปิดบรรยายโดยวิทยากร พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการบริหาร กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในหัวข้อ Infrastructure: Opportunities and Challenges in the New Economy

By | 2017-12-07T14:11:56+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 6

หลักสูตร ILG ได้พาผู้นำนวัตกรรม ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดยในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ได้รับการต้อนรับจากท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และคุณพงา วรรธนกุล กรรมการผู้จัดการโรงแรม Royal Cliff Hotels Group ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “อนาคตของภาคตะวันออกไทยสู่ AEC”

By | 2017-12-01T04:03:40+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 5

เริ่มต้นการบรรยายโดย ฯพณฯ วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยเรื่อง Cultural Capital for Thailand 4.0 ต่อด้วย How Innovation Play a Role in Human Capital Development โดย Dr.Cheol Je Cho จาก Hanyang University ประเทศเกาหลี จากนั้นปาร์ตี้ภาคค่ำจัดโดยกลุ่ม Freedom ที่มาใน Theme: Olympic Spirit Night ที่ผู้นำทุกคนมาในชุดกีฬาตามแบบฉบับของตัวเอง

By | 2017-12-01T03:44:48+00:00 December 1st, 2017|

สัปดาห์ที่ 4

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม St.Regis เป็นการบรรยายประกอบการอภิปรายสาธารณะ โดยผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่เป็นวิทยากร ในหัวข้อ Digital Platform: New Business Modal เริ่มจาก ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท GMO-Z.com , Net Design

By | 2017-12-01T03:42:21+00:00 December 1st, 2017|